1.Bu yarışma 17.04.2020 Cuma - 21.04.2020 Salı tarihleri arasında Çilek Mobilya A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

2.Yarışma 5-14 yaş tüm çocuklarının katılımına açıktır.

3.Katılımcılar yarışmaya, istedikleri ölçülerde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

4.Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

5.Her katılımcı tek bir resim ile yarışmaya katılabilir.

6.Resimlerin en geç 21 Nisan 2020 saat 23.59’a kadar 23nisan.cilek.com üzerinden formu eksiksiz doldurarak ve çizilen resmin taranarak veya fotoğrafının çekilerek yüklenmesi gerekmektedir.

7.Kazananlar 23 Nisan 2020 tarihinde Çilek Mobilya web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden duyurulacaktır.

8.Çilek Mobilya, kanuni temsilcinin katılımcıyı temsil hakkı olduğuna dair beyanını doğru kabul eder, Çilek Mobilya’nın bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Bilgileri eksik olan katılımcılar, yarışmaya katılmamış sayılacak, resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.Katılımcılar; yarışma teması (Dünyadan bir arkadaş seç ve odasını hayal et) çerçevesinde hazırladıkları resim çalışmaları ile yarışmaya katılabileceklerdir.

10.Çilek Mobilya, katılımcılar ve kanuni temsilcileri tarafından, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, Çilek Mobilya tarafından hizmet alınan yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere kullandırmaz. Çilek Mobilya bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, yarışma ile ilgili etkinlik düzenlemek, yarışma ve etkinlik ile ilgili fotoğraf ve video kayıtlarını internet sitesi, sosyal medya hesapları, şirket yayınlarında kullanmak, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve kanuni temsilcileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir. Çilek Mobilya’nın halihazırda KVKK kapsamında uygun şekilde sahip olduğu kişisel verilerle ilgili hakları saklıdır.

11.Katılımcılar; yarışmaya başvurarak gönderdikleri her bir eserin kendileri tarafından oluşturulduğunu ve yarışma sonrasında eserlerin Çilek Mobilya tarafından gerçekleştirilen tüm iletişim çalışmalarında kullanılmasına izin verdiğini beyan etmiş sayılır.

12.Yarışma sonunda toplanan eserler; tasarım profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek, jüri tarafından en çok beğeni alan üç eser dereceye alınacaktır.

13. Toplamda 3 katılımcıya derece ödülü verilecektir.

14. Dereceye ve özel seçkiye giren katılımcılara, doğrudan bilgilendirme yapılacaktır.

15. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

16. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

17. Yarışma sonucunda kazanan katılımcılar, isimlerinin Çilek Mobilya’nın tüm iletişim kanalları aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.

18. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Çilek Mobilya tarafından yapılacaktır. Çilek Mobilya bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Koşullar ve kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

19. Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.